Oferta serwisu

Przeglądy UDT

Posiadamy wszystkie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do przeprowadzania konserwacji i napraw wózków widłowych oraz sporządzania dokumentacji technicznych oraz nadzorujemy odbiór wózka przez inspektora UDT

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 28 Poz. 240) zmieniającym rodzaj urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z dniem 18 serpnia 2003 roku zostały objęte dozorem techniczny.

Przepis ten nakłada na użytkownika obowiązek zgłoszenia i zarejestrowania wózka widłowego w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz dokonywania okresowych przeglądów technicznych przez uprawnione do tego podmioty.